Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN)

 • Avaya Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Çözümleri
 • Brocade Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Çözümleri
 • Cisco Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Çözümleri
 • Dell Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Çözümleri
 • HPE Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Çözümleri

 

Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN) için: Veranet©; Avaya®, Cisco®, Brocade®, Dell®, HPE® çözümleri ve her biri kendi alanında uzman; Satış, Proje ve Teknik Ekibi ile projelendirir, kurar ve periyodik bakımlarını sağlar.

Geleneksel Kurumsal Ağ Çözümleri ve Problemleri:

Sunucu Sanallaştırma’nın; Sunucu ve İşletim Sistemlerine getirdiği esneklik ve son on iki yılda devreye girmesi ile geleneksel ağ sistemleri bu yeni teknolojiye tam olarak uyum sağlayamadı ve yetersiz kaldı. Sanallaştırma Teknolojisi; sunucu altyapısı esas alınarak kurulan tüm operasyonel modeli derinden değiştirdi ve kurumsal sunucu ağının tümüyle yeniden tasarlanmasına yol açtı. Artık Sanallaştırma Teknolojisi ile yeni bir sunucunun devreye alınması dakikalar içerisinde sağlanmakta. Uygulamalar sanallaştırma sayesinde iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemleri geliştirirken geleneksel ağ çözümleri hala donanım bağımlı çalışmaktadır.

Geleneksel ağ çözümleri, özelleştirilmiş uygulama ekosistemlerine yeterince kolaylık sağlayamamakta, gerekli düzeyde otomasyon ve uygulama bütünleştirmesine imkân vermemektedir.

Klasik Kurumsal Ağ teknolojileri karmaşık, iç içe geçmiş bir sürü protokol kümesi bulundurmakta. Bu protokoller kendi içinde özel bir soruna çözüm getirmek üzere ortaya çıkmıştır. Fakat her yeni protokol ile bir problem çözülürken bir yandan da daha karmaşık, yönetilmesi daha zor ağ yapıları oluşmakta. Klasik ağ sistemlerinde ağa yeni bir cihazı tanıtabilmek için Anahtar (Switch), Yönlendirici (Router) ve Güvenlik Duvarı (Firewall) birimlerinin her biri için spesifik ayarların yapılması gerekmektedir. Bu işlemler yapılırken ağ cihazlarının modeli, üzerinde çalışan yazılım sürümünün uyumluluğu gibi etkenlerde dikkate alınmalıdır.

Örneğin 150 Sunucudan oluşan bir Veri Merkezinde (Data Center) çalışan Anahtar (Switch), Yönlendirici (Router) ve Güvenlik Duvarın (Firewall) üzerinde yapılması gereken spesifik ayarlar, her sunucu ve üzerinde koşan yazılım çözümü için uzman personel bulundurulması, harcanan elektrik, soğutma maliyetleri, kabin ve kablolama karmaşası gibi birçok zaman kaybı ve ek maliyetler ile oldukça büyük ve karmaşık bir yapı.

Böyle karmaşık bir yapıda Bilgi İşlem Yöneticileri çok gerekmedikçe ağa müdahale etmekten kaçınmakta ve ağlar ister istemez kapalı bir yapıya bürünmekte.

Mevcut ağ cihazları 3 katmandan oluşur:

 1. Kontrol Katmanı (Control Plane):

  Cihaz üzerinde çalışan protokollerin kararlarının belirlendiği kısımdır.
  Bir paketin nereye gideceğine kontrol katmanında karar verilir.
 2. Veri Katmanı (Data Plane):

  Kontrol katmanından alınan bilgiye göre verinin iletildiği kısımdır.
  İletim katmanı (forwarding plane) olarak da bilinir.
 3. Yönetim Katmanı (Management Plane):

  Cihazın yönetimsel işlemlerinin gerçekleştiği katmandır.

 

Bu üç katman klasik ağ aygıtlarında tek bir cihaz üzerinde toplanmakta ve her üreticinin yönetim ara yüzleri farklı olup, aynı üreticinin farklı modellerinde dahi farklı ayarlar gerekebilmektedir. Ağ yöneticisinin bu farklı modelleri tek tek öğrenmesi, gerekli ayarları yapabilmek için her bir cihaza bağlanıp konfig ayarlarını yapması gerekir. Bu karmaşık yapıyı bir nebze kolaylaştıran Ağ Yönetim Yazılımları vardır. Fakat bu da ayrı bir katman, ayrı bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Üstelik çoğu üreticinin modelleri farklı markalarla uyumlu çalışmamakta ve ağı marka bağımlı kurmak zorunda bırakmaktadır.

Tek bir cihaz paketlerin iletilmesinden, nereye iletileceğinden sorumlu. Klasik bir problemi hatırlatalım: Bir loop yüzünden cihazın işlemci (CPU) ve bellek (RAM) kaynaklarının dolması durumunda, cihaz paketleri iletemez ve servisleri çalıştıramaz hale geliyor. Bir noktadan sonra cihaza erişilemiyor ve klasik aç/kapa ile ancak problem çözülüyor.

Yazılım Tanımlı Ağ (SDN: Software Defined Networking) kavramı tam bu noktada kurtarıcı bir çözüm olarak devreye girmekte. SDN mimarisinde; Kontrol Katmanı (Control Plane) ve Yönetim Katmanı (Management Plane) cihazdan ayrılarak SDN Kontrol Ünitesi (Controller) adında -marka bağımsız- merkezi bir yapıya kavuşuyor. Cihazda sadece Veri Katmanı (Data Plane) kalıyor. Cihaz tüm iletim kararlarını SDN Kontrol Ünitesi üzerinden gelen bilgilere göre veriyor.

 • Avaya Surge IoT Hastane Otomasyon Çözümü
 • Cisco APIC-EM for IWAN Ekran Görüntüsü
 • Cisco ACI destekleyen Nexus 9000 Serisi Anahtarlar
 • HPE SDN Eko Sistemi
 • Avaya SDN Fx Mimarisi
 • Dell OpenFlow Desteği
 • HPE Aruba VAN SDN Kontrol Ünitesi Yazılımı
 • Brocade SDN Flow Optimizer Yazılımı
 • Brocade SDN Kampüs Ağ Çözümü
 • Avaya Open Networking Adapter (ONA)
 • Avaya Surge IoT Hastane Otomasyon Çözümü

 • Cisco APIC-EM for IWAN Ekran Görüntüsü

 • Cisco ACI destekleyen Nexus 9000 Serisi Anahtarlar

 • HPE SDN Eko Sistemi

 • Avaya SDN Fx Mimarisi

 • Dell OpenFlow Desteği

 • HPE Aruba VAN SDN Kontrol Ünitesi Yazılımı

 • Brocade SDN Flow Optimizer Yazılımı

 • Brocade SDN Kampüs Ağ Çözümü

 • Avaya Open Networking Adapter (ONA)

Cihazlar ile SDN Kontrol Ünitesi arasındaki iletişim “OpenFlow” adında bir protokol ile sağlanmakta. OpenFlow protokolü, bu amaca yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu protokol sayesinde üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kurumlarda, ağ yönetiminin daha çok araştırmaya imkân sağlaması da gerçekleşmektedir. OpenFlow özetle yenilikçi ağ protokollerini ve yeni yöntemlerin mevcut ağlarda geliştirilmesini de sağlayan açık-kaynak bir ağ protokolüdür.

SDN - Yazılım Tanımlı Ağ Bileşenleri:

SDN mimarisi 3 katmandan ve bu katmanları birbirine bağlayan birtakım araçlardan oluşuyor:

 1. SDN Kontrol ve Yönetim Katmanı (Control and Management Layer):

  Aynı katmanın 2 farklı bileşeni tek isim altında Kontrol Katmanı (Control Plane) olarak da adlandırılır. Kontrol Ünitesinin programlandığı, tüm ağ operasyonun asıl yönetildiği merkezi katmandır.
 2. SDN Uygulama Katmanı (Application Layer):

  SDN kontrol Ünitesini yönetmemizi, görüntüleyebilmemizi, veri almamızı ve bu veriler doğrultusunda çeşitli istatistik bilgileri çıkarabilmemizi sağlayan katmandır. Ağ isteklerini ve ağdan beklenilen davranışları doğrudan SDN Kontrol Ünitesine aktarılmasını sağlayan API (Application Interface) ya da NBI (Northbound Interface) olarak adlandırılan sürücü (driver) bileşenleri kullanılır. SDN uygulamaları; “yapmak üzere tasarlandığı iş” için SDN Kontrol ünitesi ile haberleşmede bu sürücü bileşenlerini kullanır.
 3. SDN Altyapı Katmanı (Infrastructure Layer):

  Veri iletimini yapan tüm fiziksel donanımlar bu katmanda çalışır.

SDN Ağ'ların genel faydaları:

  • SDN, işletmelerin kurumsal ağlarını; uçlarda daha basit ve standart cihazları kullanarak, cihazlar üzerinde akacak olan veri trafiği yönetimini merkezi olarak yapabilmelerini sağlar.
  • SDN Ağlar programlanabilen yapılardır. Kurumsal Ağ’ın verimli kullanılması sayesinde yönetim kolaylığı, operasyonel maliyet, yeni uygulamaların mevcut sistemle bütünleştirilmesi, enerji ve zaman kazanımı sağlar.
  • SDN Ağ’lar sayesinde çok daha küçük şirketler yeni Yazılım Çözümleri geliştirebilmekte ve farklı üreticilerin cihazları üzerinde çalıştırabilmektedir. Çözüm çeşitliliği artmakta ve maliyetler hızlıca düşmektedir. İşletmelerin Kurumsal Ağ’larının bu değişime hazır olması gerekmektedir.
  • Ağ yapıları marka bağımsız hale gelerek mevcut altyapı SDN sistemi içinde değerlendirilebilmektedir. Ağ mimarileri oluşturulurken, markaların ürün ve çözüm yol haritaları ile yönlendirmelerine bağlı kalmaksızın çözümler oluşturulabilir.
  • Uygulama Temelli Ağlara (Application Driven Networking) olanak sağlar.
  • Sanal Sunucu ve çeşitli uygulama hareketliğine (virtual machine mobility) uyum sağlar.
  • Kendi Cihazını Getir” şeklinde tanımlanan BYOD (Bring Your Own Device) teknolojisi ile uyumludur. BYOD; çalışanların günlük işlerini yaparken, şirket içinde kendilerine ait Akıllı Telefon, Tablet, Dizüstü Bilgisayar gibi kendi cihazlarını kullanmalarına verilen isim. SDN Ağ ile çalışanların kendi cihazlarıyla kurumsal iletişim ağına, yetkileri dahilindeki şirket bilgilerine, güvenli kablosuz erişimi sağlanmaktadır. 
  • SDN ile işletmeler; kurumsal veri merkezlerine düşük maliyetli, her şeyin dahil olduğu Bulut Servislerine kolaylıkla ve hızlıca dahil olabilir, yüksek boyutta veriyi hızlı bir şekilde taşıyabilir, birden fazla Bulut Servisini aynı ağda toplayarak çok kullanıcılı ağ altyapısı oluşturabilir. Tüm bulut altyapısına bağlı donanımlar, yazılım tarafından otomatik yönetilir ve optimize edilir. Kurumsal ağda beklenmeyen tıkanmalar oluşmaz ve tüm sistem ortak ağda çalışmasına rağmen ağ güvenliği, donanımlara özel olarak yazılan ayarlar sayesinde en üst düzeyde çalışır.

 

Özetle; SDN Ağlar ile klasik ağ yapılarındaki karmaşanın önüne geçilerek, fiziksel ve sanal servislerin çok daha hızlı devreye alınabildiği, kurulması ve işletilmesi çok daha basit, marka bağımlılığı olabildiğince azaltılmış, ölçeklenebilir ve işletmelerin veri merkezlerinde kendi ihtiyaçlarına göre daha kolay uyarlamalar gerçekleştirebilecekleri, çok daha düşük maliyetli ağ yapıları oluşturulabilir.

Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Çözümlerimiz:

 

Veranet Logo
 

bilgi@veranet.com.tr

+90 850 722 7600

İstanbul Merkez:
19 Mayıs Mh. Sümer Sk.
Zitaş İş Mrk. No:3A/6
34736 - Kadıköy / İstanbul - Türkiye

Navigasyon için tıklayınız