WEB Sayfası Kullanımı

Veranet Bilişim Ve Telekomünikasyon Ltd.Şti. Kullanım Koşulları

İşbu internet sitesi (“INTERNET SİTESİ”) Veranet Bilişim Ve Telekomünikasyon Ltd.Şti. (“ŞİRKET”) tarafından faaliyete geçirilmiş olup INTERNET SİTESİ’nin (ve mobil, tablet, akıllı televizyon ve bunlarla sınırlı olmaksızın internet iletim metodunu kullanan her türlü cihaza indirilmek/yüklenmek suretiyle kullanılan tüm internet tabanlı uygulamalarının) tüm hakları ŞİRKET’e aittir. INTERNET SİTESİ’ni kullanmak, INTERNET SİTESİ’nden yararlanmak ve INTERNET SİTESİ’ne erişim sağlamak için lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz.

 1. ŞİRKET, INTERNET SİTESİ’ni ve/veya INTERNET SİTESİ’nde yer alan/alacak olan bilgileri, formları, her türlü içeriği ve/veya işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. INTERNET SİTESİ’nde sunulan hizmetlerden/bilgilerden yararlanan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla INTERNET SİTESİ’ne erişim sağlayan üçüncü kişiler ("KULLANICI"), aşağıdaki Kullanım Koşulları'nı  kabul etmiş sayılmaktadırlar.
 2. İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu, ŞİRKET tarafından belirlenen her türlü eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü, fotoğraf, yazı, görsel-işitsel ürün, herhangi bir veri ve/veya herhangi bir bilginin INTERNET SİTESİ üzerinden paylaşılması, üçüncü kişilerin erişimine sunulması ile bunlarla sınırlı olmaksızın tek taraflı olarak ŞİRKET tarafından belirlenecek çeşitli ürün ve/veya hizmetlere ilişkin reklamlar, diğer web sitelerine, uygulamalara ilişkin linkler ve her türlü görsel, işitsel ve/veya görsel-işitsel esere ("İÇERİK") INTERNET SİTESİ aracılığıyla KULLANICI tarafından ne şekilde erişim sağlanabileceğine ve söz konusu İÇERİK’in KULLANICI tarafından ne şekilde kullanabileceğine ilişkin sınırların belirlenmesidir.
 3. KULLANICI, INTERNET SİTESİ’ni yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olarak kullanacağını ve bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İÇERİK’e erişmek dahil INTERNET SİTESİ aracılığıyla gerçekleştireceği eylemlerde ve INTERNET SİTESİ üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. KULLANICI’nın INTERNET SİTESİ’nden yararlanma ve INTERNET SİTESİ’ne erişimden dolayı uğrayabileceği zararlardan ŞİRKET’in veya ŞİRKET’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, ŞİRKET çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
 5. KULLANICI, INTERNET SİTESİ’ni kullanarak, ŞİRKET, diğer KULLANICI'lar ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. KULLANICI’nın mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları ve ayrıca Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne aykırı olarak, INTERNET SİTESİ üzerinden / INTERNET SİTESİ aracılığıyla gerçekleştirdiği / gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ŞİRKET’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak ŞİRKET ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. KULLANICI, ŞİRKET’in ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini; insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olacağını; eleştiri sınırları ötesinde kişileri küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler kullanmayacağını; aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. ŞİRKET, INTERNET SİTESİ ve İÇERİK üzerinde yasal olarak hak sahibidir. INTERNET SİTESİ’nin ve/veya İÇERİK’in ŞİRKET tarafından sağlanacak koşullar dahilinde KULLANICI tarafından kullanılması, erişilebilir olması KULLANICI’ya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.
 8. ŞİRKET, INTERNET SİTESİ’nin ve hizmetin kullanımının sınırını ve şeklini tek taraflı olarak değiştirebilir; dilediği zaman hiçbir süre sınırlaması olmadan INTERNET SİTESİ’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını, KULLANICI’ya verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir; hizmeti ve INTERNET SİTESİ’ni ve İÇERİK’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatabilir/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir, kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve işbu Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir. KULLANICI, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde, herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunmayacağını ve ŞİRKET’in hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. ŞİRKET, INTERNET SİTESİ’ne, İÇERİK’i, KULLANICI’lar tarafından eklenen yazı, yorum, fotoğraf, video vb. bilgileri her zaman değiştirme, silme hakkını saklı tutmaktadır. ŞİRKET, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICI, INTERNET SİTESİ’nde yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını ve ŞİRKET’in bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. KULLANICI, ŞİRKET tarafından INTERNET SİTESİ’nin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi, üyelik vs. talep edilmesi veya işbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. INTERNET SİTESİ üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve ŞİRKET’in kendi kontrolünde olmayan web sitelerine, uygulamalara ve/veya İÇERİK'lere ve/veya dosyalara ŞİRKET tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. INTERNET SİTESİ’nde yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya INTERNET SİTESİ içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİK'ler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİĞİ hakkında ŞİRKET’in hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 12. KULLANICI, hiçbir şekilde INTERNET SİTESİ’ni, sunulan hizmeti kullanarak ŞİRKET’e ve/veya diğer KULLANICI'lara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf vb. öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk KULLANICI’nın kendisine ait olacaktır.
 13. KULLANICI işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan taahhütlerine aykırı davranarak ŞİRKET’in ve/veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, herhangi bir şekilde zarara sebebiyet vermesi durumunda, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; ŞİRKET’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya ŞİRKET’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 14. INTERNET SİTESİ’ndeki her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, ŞİRKET’in iznine tabidir. KULLANICI, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali ŞİRKET’in açık yazılı iznini almadan kullanamaz; herhangi bir fikir ve sanat ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali iletmek amacıyla INTERNET SİTESİ’ni kullanamaz. İÇERİK, INTERNET SİTESİ’nde bulunan her türlü bilgi ve sair materyaller sadece ŞİRKET'ten yazılı izin alınması kaydıyla ve ŞİRKET'in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, ŞİRKET’in önceden yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. KULLANICI “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”, “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu”, “551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümde Kararname”, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu” ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde ŞİRKET’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için KULLANICI’ya aynen rücu hakkı saklıdır.
 15. KULLANICI, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, ŞİRKET gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, engelleme hakkına sahiptir. KULLANICI işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davranması halinde, ŞİRKET’in maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 16. KULLANICI, ŞİRKET’in her türlü dijital kayıtları dahil defter ve kayıtları, INTERNET SİTESİ’nin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 17. İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve KULLANICI ile ŞİRKET arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 18. İşbu Kullanım Koşulları, INTERNET SİTESİ’nde yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde INTERNET SİTESİ’ni kullanan, INTERNET SİTESİ’ne giriş yapan KULLANICI açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. KULLANICI, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman INTERNET SİTESİ üzerinden erişebilir.

 

Saygılarımızla

Veranet Bilişim Ve Telekomünikasyon Ltd.Şti.
Vekili Av. Selin ÖZ
Veranet Logo
 

bilgi@veranet.com.tr

+90 850 722 7600

İstanbul Merkez:
19 Mayıs Mh. Sümer Sk.
Zitaş İş Mrk. No:3A/6
34736 - Kadıköy / İstanbul - Türkiye

Navigasyon için tıklayınız